FN-dagen 24 oktober

Människor på väg mot almhöjden
Almhöjden. Foto: Susanne Hallmann.

FN-stadgan trädde i kraft den 24 oktober 1945 och datumet firas över världen för att påminna oss om vikten av internationell solidaritet och globalt ansvar.

Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt.

FN-dagen 24 oktober 2018

Visitors center är öppet 11.00–16.00

12.00–12.30 och 14.00–14.30: introduktion på Visitors center med bilder ur arkiven, med Anna Seidevall-Byström, antikvarie

13.00–15.00: öppet hus av de fem kapellen

Uppdaterad