Skogskyrkogården 100 år – och 25 år som världsarv

Utställning med paneler bland träd.

Nu och fram till 30 november 2021 kan du besöka en utomhusutställning om Skogskyrkogården. Du kan även se en film om detta världsarv som år 2020 firade 100 år.

Skogskyrkogårdens betydelse för stockholmarna kan inte underskattas. I 100 år har platsen varit en viktig angelägenhet i människors möten med de svåraste stunderna i livet. I mötet med en kär anhörig eller väns bortgång, i återkommande besök till gravar och minneslund för att minnas nära och kära, men också som en plats att besöka för en stunds eftertanke, rofylldhet eller skönhetsupplevelse. Det är en plats som rymmer många känslor och som med sin omsorg i landskapets former och byggnadernas gestaltning ska fungera som tröst och påminnelse om livets fortgång och kretslopp.

Sedan 25 år är platsen även en angelägenhet för hela mänskligheten då begravningsplatsen sattes upp på Unesco:s lista för kultur- och naturarv som ska bevaras för all framtid. Se filmen om Skogskyrkogårdens historia:

 

Utställning

En utomhusutställning finns på plats innanför huvudentrén mot Sockenvägen. I utställningen görs en tidsresa genom de 100 åren sedan begravningsplatsen invigdes: Från de första besluten, tankarna hos arkitekterna och den långa utvecklingen i landskapsutformning och byggnader, till planeringen för nya gravkvarter och kommande renoveringar. Här beskrivs också platsen som arbetsplats för många, från de arbetslösas beredskapsarbeten till de många hundra, ja tusentals, kyrkogårdsarbetare och andra som arbetat här. 

Uppdaterad