Upptäck ett världsarv med din skolklass

Monumenthallen. Foto: Susanne Hallmann.

Stadsmuseet i Stockholm erbjuder skolprogram för förskola, grundskola och gymnasiet på världsarvet Skogskyrkogården.

Under en visning ger vi en inblick i vad ett världsarv är. Vi berättar om varför Skogskyrkogården är ett världsarv och ger en historisk bakgrund till begravningsplatsen.

Vi berättar också om de tankar och tidstypiska trender som påverkat arkitekterna. Den estetiska utformningen av begravningsplatsen med dess arkitektur, konst och design. Hur landskapet planerats och tillvaratagits.

Eftersom flera religioner är representerade på Skogskyrkogården berättar vi om begravningar och begravningsskick ur ett religiöst, historiskt och nutida perspektiv. Många låter därför en visning av Skogskyrkogården utgöra underlag för  frågor och diskussioner kring etik, döden och olika begravningsskick.

Skolprogrammen anpassas efter elevernas ålder och skolans önskemål, kontakta oss så planerar vi ihop.

Pris 1 200 kronor (cirka 1,5 timme). Max 40 personer. 

Du kan boka skolprogram på telefon 08-508 316 20 eller boka.stadsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad