Then a moment passed and all was changed

I utställningen söker konstnärer en väg undan det hyperteknologiska, för att i stället undersöka det immateriella.

28 april–5 maj 2018 
Plats: Uppståndelsekapellet. Fri entré

Samlingsnamnet på utställningen refererar till en passage i Samuel Becketts roman ”Watt”. Uppståndelsekapellet bildar fond till konstnärernas utforskande av mänsklig närhet som en kraft för ”omsynkronisering” av människan av idag, som formats av distans, individualitet och anonymitet.

Medverkande konstnärer: Julia Adzuki & Patrick Dallard, Athony Croizet och Joun-joung Yoo. Curator: Lucie Gottlieb.

Öppettider

Söndag 11.00–16.00
Måndag–fredag 12.00–17.00

Öppen vernissage

Lördag 28 april 14.00–16.00 
Performance av Julia Adzuki.

Finissage

Lördag 5 maj 14.00–16.00 
14.30 Konsert med klarinettkvartetten Watt.

THEN_A_MOMENT_PASSED_AND_ALL_WAS_CHANGED.pdf

Uppdaterad