Muren

Bild på en mur.
Del av muren. Foto: Gustav Stegfors

En 3,6 kilometer lång råstensmur ramar in Skogskyrkogården.

Muren är till större delen uppförd som nödhjälpsarbete 1923–1932 under den svåra arbetslösheten. Materialet är i huvudsak hämtat från bergspartier inom begravningsplatsen.

Uppdaterad