Öppen internationell inbjudan till innovationspartnerskap om formgivning av nya bänkar till Skogskyrkogården

Förinformation om vårens kommande inbjudan till gestaltningsprocess för komplettering av utvändiga sittmöbler.

UNESCOs Världsarv Skogskyrkogården i Stockholm behöver kompletteras med ny utvändig möblering.

Begravningsplatsen utformades till en världsunik arkitektonisk helhet av arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz under åren 1916–1940.

Nu förbereder Stockholms stad genom kyrkogårdsförvaltningen en öppen internationell inbjudan riktad till formgivare, arkitekter och konstnärer, att i samverkan med möbelproducenter formge och producera utvändiga sittbänkar i varsam samklang med ursprungsverket.

Den välbevarade kyrkogården är ensam i sitt slag och karakteriseras av ett sällsynt och in i minsta detalj genomfört samspel mellan landskap, kapell och krematorier. Uppgiften seställer extra höga krav på verkshöjd, platsanknytning, estetik och funktion.

Immateriella krav är svåra att utvärdera vid traditionella upphandlingsformer. Därför planerar Stockholms stad att genom kyrkogårdsförvaltningen i samverkan med ArkDes och Sveriges Arkitekter bjuda in till en ny upphandlingsform som uppfyller lagkrav om offentlig upphandling och samtidigt medger innovativ produktutveckling, ett så kallat innovationspartnerskap. Inbjudan gäller deltagande i innovationspartnerskapet för minst fyra team.

Målsättningen är att kunna välkomna besökare till Skogskyrkogården med nya bänkar anpassade till platsen, med krav på skönhet, tillgänglighet och framtida förvaltning.

Uppdatering: Nu går det att lämna anbud via Tendsign

5 juni 2018 • Möbelupphandlingen är nu publicerad på Tendsign
Läs mer om att lämna anbud
 

Förinformation om inbjudan, februari 2018

Tidplan

  • Inbjudan till prekvalificering för intresserade designteam sker under våren 2018
  • Innovationspartnerskap tecknas med utvalda team hösten 2018
  • Upphandlingen beräknas avslutas våren 2019
  • Produktion och leverans av nya möbler sker under 2020

Bilder, nuvarande utomhusbänkar

Pressrum Mynewsdesk

Kontakt

Karin Söderling, kyrkogårdsförvaltningen
karin.soderling@stockholm.se

In English

Open call to Innovation Partnership on the design of new benches to the Woodland Cemetery

Anbud via TendSign

Bedömningsgrupp

Frågor och svar

Uppdaterad