Anbud via TendSign

Öppen internationell inbjudan till innovationspartnerskap om formgivning av nya bänkar till Skogskyrkogården.

Anbud ska lämnas elektroniskt via www.tendsign.com. Att lämna anbud är kostnadsfritt för leverantören och kräver enbart en registrering på www.tendsign.com. All kommunikation avseende upphandlingen ska ske via Tendsign.

Leverantören får genom Tendsign bland annat:

  • komplett upphandlingsdokumentet,
  • eventuella kompletteringar/informationsmeddelanden,
  • e-postavisering vid nya händelser,
  • kontroll av ställda frågor i upphandlingsdokumentet,
  • kontroll av att alla frågor och bekräftelser med kravgräns är uppfyllda,
  • svar på eventuella ställda frågor via funktionen ”Frågor & svar”,
  • underrättelse om tilldelningsbeslut.

Behörig företrädare/anbudsgivare ska registrera sig i Tendsign och skapar på så vis ett individuellt anbudsgivarkonto och använder detta konto för att kunna läsa upphandlingsdokument samt skapa och skicka anbud via Tendsign. Observera att anbudsgivarkontot som behörig företrädare/anbudslämnare använder ska vara registrerat på organisationsnummer som det anbudsgivandet företaget innehar. Vidare är det av stor vikt att anbudsgivarkontot registrerats med korrekt information så som adress, telefon, e-postadress och annan relevant information och att dessa uppgifter i framtiden ska hållas uppdaterade. Tänk även på att varje individuellt konto registreras på korrekt avdelning inom företaget, vid registrering i Tendsign. Detta är särskilt viktigt om behörig företrädare/anbudsgivare finns på en lokal adress till skillnad från huvudorganisationens adress.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post: tendsignsupport@visma.com. Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på www.tendsign.com/support. TendSign support har öppet vardagar 07.00–17.00.

För företag under bildande (som ej har organisationsnummer) erhålls inloggning till Tendsign genom att kontakta Tendsigns support.

Leverantörer är skyldiga att, före insänt anbud, kontrollera att samtliga begärda handlingar i upphandlingsdokumentet enligt förteckningen har levererats samt att ställda frågor har besvarats korrekt.

Uppdaterad