Bedömningsgrupp

Öppen internationell inbjudan till innovationspartnerskap om formgivning av nya bänkar till Skogskyrkogården.

Anbuden kommer att utvärderas av följande personer:

Mats Larsson, ordförande. direktör, Stockholms Kyrkogårdsförvaltning

Karolina Keyzer, biträdande ordförande, arkitekt SAR/MSA, OKK+

Torleif Falk, stadsarkitekt, Stockholms stad

Kieran Long, överintendent ArkDes

Johan Örn, intendent ArkDes

Fredric Bedoire, professor, Konsthögskolan

Kersti Sandin Bulow, professor i design med inriktning rumsgestaltning, HDK

Kristine Jensen, arkitekt MAA, PhD

Pär Westin, avdelningschef, Stockholms kyrkogårdsförvaltning

Karin Söderling, världsarvssamordnare, Stockholms kyrkogårdsförvaltning

Katarina O Cofaigh, sekreterare, Sveriges Arkitekter

Uppdaterad