Frågor och svar

Öppen internationell inbjudan till innovationspartnerskap om formgivning av nya bänkar till Skogskyrkogården.

Ska de gamla bänkarna tas bort?
Nej de ska finnas kvar men kompletteras med cirka 200 mer tillgänglighetsanpassade bänkar.

Finns det inte produkter på marknaden redan som går att använda?
Det finns många bra bänkar, men inga som svarar mot de kriterier som ställs på Skogskyrkogården. Till exempel ställs krav på anpassning till platsen.

När går inbjudan ut och kan alla ansöka om att få vara med?
Inbjudan kommer att gå ut under våren. Alla konstnärer, designer, formgivare och arkitekter kan ansöka i team med en möbelproducent. En möbelproducent kan ansöka med flera olika formgivare.

Hur får jag veta när upphandlingen publiceras och hur anmäler jag intresse för upphandlingen?
Upphandlingen kommer att publiceras i upphandlingsportalen TendSign, www.tendsign.com. Upphandlingen heter ”Innovationspartnerskap gällande sittbänkar till världsarvet Skogskyrkogården”. Läs mer om anbud via Tendsign

Varför väljs innovationspartnerskap som upphandlingsform?
Innovationspartnerskapet syftar till att ta fram en ny produkt som inte finns på marknaden och då fungerar det bra mer ett innovationspartnerskap. I den processen utvecklar vi produkten stegvis.

Hur ser processen för ett innovationspartnerskap ut och hur ser tidplanen ut?
Ett innovationspartnerskap sker i flera steg. I första steget, urvalet av leverantörer, görs ett val bland de team som anmäler intresse. De team som går vidare tecknar sedan avtal med kyrkogårdsförvaltningen för att kunna utveckla sin idé till färdig produkt. Under denna utvecklingsprocess kan kyrkogårdsförvaltningen välja att gå vidare med ett eller flera team stegvis. I processen tar kyrkogårdsförvaltningen hjälp av en bedömningsgrupp samt olika referensgrupper. Anmälan för att delta görs i TendSign under senvåren 2018. Upphandlingsprocessen beräknas avslutas våren 2019 inför produktion och leverans av produkt under 2020.

Läs mer om innovationspartnerskap hos www.upphandlingsmyndigheten.se

Vad är det med platsen som gör att det behövs ny formgivning just här?Skogskyrkogården formgavs av de båda arkitekterna Sigurd Lewerentz och Erik Gunnar Asplund mellan åren 1916 och 1940. De båda arkitekterna formgav inte bara landskapet och byggnaderna utan också all inredning i byggnader och i utemiljön. Ingen detalj var för oviktig för att inte gestaltas. Skogskyrkogården är en unik arkitektonisk helhet, där inlevelsen för de sörjande och deras möte med platsen har varit vägledande för gestaltningen. Skogskyrkogården är sedan 1994 upptagen på Unescos lista över världsarv. Begravningsplatsen är Sveriges största med över 3 000 begravningar och 2 000 ceremonier varje år. Med denna omfattande verksamhet och det stora antalet besökare måste anpassningar hela tiden göras för att möta nya krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet. Detta ska göras med stor hänsyn till kulturarvet och de gestaltningsprinciper som var vägledande för utformningen av platsen.

Uppdaterad